Sözlükte "gütmek" ne demek?

1. Hayvan ya da hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürmek; bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda yönlendirip yönetmek, sevk ve idare etmek.
2. Bir düşünceyi, bir duyguyu ya da bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak.
3. Olumsuz duyguları sürdürmekgütmek

Cümle içinde kullanımı

Amaç gütmek. kin gütmek. Kan davası gütmek.

Gütmek kelimesinin ingilizcesi

v. drive, pasture, shepherd, brood over, harbor, harbour [Brit.], herd, tail